Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2976
Назва: Рівень безробіття як індикатор національної безпеки
Інші назви: Unemployment rate as sndscator of national security
Автори: Баранник, Л. Б.
Шаранов, Р.С.
Barannik, L. B.
Sharanov, R. S.
Ключові слова: безробіття
національна безпека
методологія МОП
рівень зайнятості
економічно активне населення
міграція
нелегальна зайнятість
молодіжне безробіття
unemployment
national security
the ILO methodology
the level of employment
the economically active population
migration
illegal employment
youth unemployment
Дата публікації: 16-лип-2018
Видавництво: Національний гірничій університет
Бібліографічний опис: 1. Кейнс Дж. Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей / Дж. Кейнс. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bibliograph.com.ua/keyns-1/ index.htm 2. Классика экономической мысли: Сочинения / В. Пети, А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Кейнс, М. Фридмен. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000. – 896 с. 3. Маркс К. Капитал. Т. 1. – М.: Изд-во полит. лит-ры, 1983. – 905 с. 4. Блауг М. Филлипс, А. Уильямс // 100 великих экономистов после Кейнса. — СПб.: Экономикус, 2009. — С. 310-312. — 384 с. 5. Богиня Д.П. Основи економіки праці : Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Д. П. Богиня, О. А. Грішнова; Київ. екон. ін-т менеджменту. - К. : Знання-Прес, 2000. - 312 c. 6. Волинський Г. Про соціальну диференціацію населення / Г. Волинський // Економіка України. – 2008. - С. 79-84 7. Давидова І.О. Зайнятість та безробіття в постіндустріальной економіці [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=2581 8. Кір'ян Т. Соціальний захист населення від безробіття / Т. Кір’ян // //Україна: аспекти праці. - 1998. - № 4. - C. 16-22. 9. Колєшня Л Безробіття в умовах формування ринкових відносин / Л. Колєшня //Україна: аспекти праці. - 1997. - № 6. - C. 9-12. 10. Лібанова Е.М. Ринок праці: Навч. посіб. / Е.М. Лібанова. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003. - 224 с. 11. Баранник Л.Б. Характеристика сучасного ринку праці України у контексті соціального захисту населення; Соціальне страхування працюючого населення / Л.Б. Баранник // Мотивація та соціальний захист персоналу : моногр. / за заг. ред. проф. А.Г. Бабенка. – Д: ДДФА, 2011. – 400 с. – С. 81-90; 90-97. 12. Шаманська Н. В. Страхування на випадок безробіття в умовах соціально-економічних перетворень в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01 / Н.В. Шаманська. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 320 с. 13. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 08.07.2011 № 3668-VI [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 3668-17 14. Фінансовий портал Мінфін [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://index.minfin.com.ua/ 15. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2007/rp/ean/ean_u/osp_rik_ b_07u.htm 16. Unemployment statistics. Eurostat [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-xplained/index.php/File:Table_1_Youth_ unemployment,_2015Q4_(%25).png 17. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 05.02.1993 № 2998-XII [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/ 2998-12 18. Аналітичний огляд. - Державна служба зайнятості [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.dcz.gov.ua/statdatacatalog/document?id=350805 19. Торжевський М. В. Проблеми безробіття молоді та напрями їх вирішення / М.В. Торжевський // Економіка України. – 2014. - № 1 (626). - С. 87-96. 20. Герої праці. Незалежне бюро новин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbnews.com.ua/ua/tema/91803/ 21 Федоренко В.Г. / Ринок праці в Україні та економічні тенденції в умовах світової економічної кризи / В.Г. Федоренко // Економіка та держава. – 2009. - №1. – С.4-5. 22. Fact Check [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.factcheck.com.ua/ua/yurij-bojko-smanipuliroval-pokazatelyami-statistiki-zayaviv-o-katastroficheskom-polozhenii-ukrainy/ 23. Інтернет-версія всеукраїнського часопису «Політика. Право. Життя». Елла Лібанова: «Трудове населення України різко збідніло…» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.polpravozhit.in.ua/2016_04_08_archive.html 24. Державна служба зайнятості України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id =3054 25. Інформаційно-аналітичні матеріали на засідання НТСЕР до питання «Забезпечення зайнятості - головне завдання соціальних партнерів». Федерація профспілок України. - К., липень 2014 року. 26. Про затвердження форми постанови про накладення штрафу уповноваженими посадовими особами Державної служби України з питань праці: Наказ Мінсоцполітики України від 02.02.2016 № 67 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0256-16 27. Боротьба з безробіттям та служба зайнятості в Україні [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://5ka.at.ua/load/makroekonomika/borotba_z_ bezrobittjam _ta_sluzhba_zajnjatosti_v_ukrajini
Серія/номер: Економічний вісник Національного гірничого університету;2016. – № 4.
Короткий огляд (реферат): Розглядається ситуація, що склалася на ринку праці України. Зроблено наголос на тому, що зростання безробіття є внутрішньою загрозою національній безпеці. Проаналізовано ряд факторів, які сприяють високому рівню безробіття в Україні. Названі наслідки безробіття у контексті погіршення економічних показників розвитку країни, а саме безробіття визнано чинником, що загрожує національній безпеці держави
Опис: Баранник Л.Б. Рівень безробіття як індикатор національної безпеки / Л. Б. Баранник, Р.С. Шаранов // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. – № 4. – С.55-63
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2976
ISSN: 2073-9982
Розташовується у зібраннях:Кафедра оподаткування та соціального забезпечення

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Баранник_33.docxелектронне видання180,95 kBMicrosoft Word XMLПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.