Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2883
Назва: Модернізація соціальної функції бюджету України в умовах посилення глобалізацій них викликів
Інші назви: Модернизация социальной функции бюджета Украиныв условиях усиления глобализациионных вызовов
Modernszation of social budget of Ukraine in the sncreasing globalization challenges
Автори: Баранник, Л. Б.
Черкавська, Т. В.
Баранник, Л. Б.
Черкавская, Т. М.
Barannik, L. B.
Cherkavska, T. М.
Ключові слова: бюджет
бюджетна безпека
соціальна політика
соціальна безпека
видатки соціального спрямування
модернізація
реформа
budget
budget security
social policy
social security
social sphere expenditures
modernization
reform
Дата публікації: 23-тра-2018
Видавництво: Національний гірничий університет
Бібліографічний опис: 1. Буковинський С таніслав Альбінович. Становлення та шляхи розвитку бюджетної системи України: дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Буковин- ський Станіслав Альбінович; НАН України, Ін-т еко- номіки. – К., 1998. – 161 с. 2. Буковинський Станіслав Альбінович. Становлення та шляхи розвитку бюджетної системи України: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Буковинський Станіслав Альбінович; НАН України, Ін-т економіки. – К., 1998. – 18 с. 3. Бюджетна політика та боргова стратегія України у 2003 році / С. А. Буковинський [та ін.]; ред. І. О. Луніна ; НАН України, Ін-т екон. прогно- зування. – К. : [б.в.], 2002. – 96 с. 4. Булгакова С. О. Бюджетна система України: навч. пос. / С. О. Булгакова, Л. І. Василенко, Л. В. Єрмошенко, Ц. Г. Огонь, Т. О. Масленнікова, О. О. Чечуліна; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2003. – 288 c. 5. Булгакова С. О. Казначейська система виконання бюджету: підруч. / С. О. Булгакова, Н. В. Базанова, Л. В. Єрмошенко, Н. І. Сушко, О. О. Че- чуліна, Т. А. Шаповал, Н. П. Шульга; Київ. держ. торг.-екон. ун-т. – К., 2000. – 249 c. 6. Кириленко О. П. Вдосконалення методів фінансування видатків бюджетів в умовах функціонування казначейської системи / О. Кирилен- ко, Б. Малиняк // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 1. – С. 7–16. 7. Кириленко О. А ктуальні п роблеми м о- дернізації державних фінансів України / О. Кирилен- ко // Вісник економічної науки України. – 2008. – № 1. – С. 46–50. 8. Лисяк Л. В. Бюджетна політика держави в умовах сучасного інституційного середовища / Л. В. Лисяк // Наук. праці ДонНТУ. Серія: Економічна. – Вип. 34-2 (138). – Донецьк : ДонНТУ, 2008. – С. 163– 168. 9. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): навч. пос. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К. : КНЕУ, 2002. – 240 с. 10. Федосов В., Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.
Серія/номер: Економічний вісник Національного гірничого університету;2016. – № 2
Короткий огляд (реферат): Стаття присвячена дослідженню напрямів реформування бюджетної системи та визначенню наслідків її впливу на соціально-економічну ситуації в Україні. Виокремлено елементи бюджетного механізму та шляхів його модернізації з метою покращення стану бюджету країни та підвищення добробуту громадян. Окреслено шляхи досягнення соціальної безпеки в Україні, які ґрунтуються на засадах мотивації громадян працювати й покращувати своє життя власними зусиллями
Опис: Баранник Л.Б. Модернізація соціальної функції бюджету України в умовах посилення глобалізацій них викликів / Л. Б. Баранник, Т. В. Черкавська// Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2016. – № 2. – С. 39-46
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2883
ISSN: 2073-9982
Розташовується у зібраннях:Кафедра оподаткування та соціального забезпечення

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Баранник_31.pdfелектронне видання440,22 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.