Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2789
Назва: Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика
Інші назви: Formation of indicators system of taxes fiscal efficiency: theory and practice
Формирование системы показателей фискальной эффективности налогов: теория и практика
Автори: Піскова, Ж. В.
Писковая, Ж. В.
Piskova, Zh. V.
Ключові слова: фіскальна ефективність
податок на прибуток підприємств
фіскальна значимість податку
коефіцієнт збирання податків
витрати на справляння податків на душу населення
показник навантаження на працівника органів ДФС України
коефіцієнт відношення ефективності податку у ВВП
fiscal performance
income tax
the fiscal importance of tax in the budget and the GDP of the state
rate of tax collection
the cost of tax collection per capita
rate burden on the employee of DFS Ukraine
efficiency ratio of tax to GDP
the rate of uneven income tax
Дата публікації: 30-січ-2018
Видавництво: Мукачівський державний університет
Бібліографічний опис: 1. Геращенко О. Doing business in Ukraine. Оподаткування [Електронний ресурс] / О. Геращенко. – Режим доступу: http://www.segodnya.ua/opinion/oleksiygeraschenkoco/doing-business-in-ukraine-opodatkuvannya- 671109.html. 2. Цимбалюк І. О. Податкове навантаження, як критерій ефективності ведення податкової політики [Текст] / І. О. Цимбалюк // Ринок цінних паперів України. – 2014. – № 7. – С. 57-63. 3. Міщенко Д. А. Механізми державного регулювання розвитку аграрного сектору економіки України: теорія та методологія. монографія / Д. А. Міщенко. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2014. – 400 с. 4. Міронова Л. О. Фінансовий потенціал регіону: теоретичний аспект / Л. О. Міронова, О. В. Моїсеєнко // Вісник ДДФА. – 2013. – № 2. – С. 141-149. 5. Таранов І. Оцінка фіскальної ефективності ПДВ в Україні [Текст] / І. Таранов, В. Валігура // Світ фінансів. – 2006. – Випуск 3 (8). – С. 157-170. 6. Дрига А. Б. Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01 [Електронний ресурс] / А. Б. Дрига; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2002. – 15 с. – http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02dabrsd.zip. 7. Дяковський Д. А. Оподаткування доданої вартості в Україні: Автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.04.01 / Національна академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2004. – 18 с. 8. Паянок Т. М. Критерії ефективності внесення змін у податкове законодавство (на прикладі ПДВ) [Текст] / Т. М. Паянок // Науковий вісник Національного університету ДПС України. – 2010. – № 2 (49). – С. 91-100. 9. Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія і практика становлення / А. М. Соколовська. – К.: Знання-Прес, 2004. – 454 с. 10. Пислиця А. В. Фіскальна ефективність акцизів: система показників, фактори впливу / А. В. Пислиця // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону:[науковий збірник]. – 2008. – Т. 4. – С. 101-111.
Серія/номер: Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка;2016. - Вип. 2.
Короткий огляд (реферат): Актуальність теми дослідження обумовлена комплексним підходом до формування системи показників фіскальної ефективності податків. Метою дослідження є визначення показників, за допомогою яких можна виміряти сформовану систему, систематизувати фактори, що впливають на фіскальну ефективність податку на прибуток підприємств. Для отримання результатів дослідження використано методи статистичного та порівняльного аналізу, діалектичний метод, цільовий підхід, узагальнення. У статті запропоновано систему показників фіскальної ефективності податків. Встановлено, що основним принципом формування такої системи показників на макрорівні є співвідношення кінцевого результату й ефекту до залучених ресурсів. Обґрунтовано, що надана система включає такі напрями дослідження: аналіз впливу податкового навантаження на економіку держави; аналіз ефективності збору податкових надходжень; аналіз рівномірності надходжень податків до бюджету. Практичне використання системи показників фіскальної ефективності податків на рівні держави передбачає переорієнтацію держави на інтенсивний шлях розвитку і досягнення більш високого рівня ефективності в динаміці; вивчення резервів подальшого вдосконалення фінансово-господарської діяльності підприємств на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, вдосконалення технології та покращення організації виробництва; створення дієвого механізму підвищення ефективності управління у сфері оподаткування. На прикладі податку на прибуток підприємств показано практичне застосування системи показників фіскальної ефективності податку на рівні держави. Оцінка ефективності податку на прибуток підприємств за наведеними показниками дозволить більш точно планувати надходження цього податку до бюджету, допоможе при розробці заходів з удосконалення регулюючої та фіскальної дії податку на прибуток підприємств, усунення недоліків у його податковому механізмі, формування раціональної структури податкових доходів бюджету, сприятиме розробці ефективної податкової політики
Опис: Піскова Ж. В. Формування системи показників фіскальної ефективності податків: теорія і практика / Ж. В. Піскова // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. - 2016. - Вип. 2. - С. 174-180
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2789
ISSN: 2313-8114
Розташовується у зібраннях:Кафедра оподаткування та соціального забезпеченняУсі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.