Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2782
Назва: Імітаційне моделювання та прогнозування пасажиропотоків в аеропортах України
Інші назви: Simulation and forecasting of passenger traffic at the airports of Ukraine
Автори: Халіпова, Н. В.
Леснікова, І. Ю.
Прогонюк, І. В.
Соколова, О. О.
Ключові слова: пасажиропотоки
пасажирські термінали аеропортів України
прогнозування
модель Вінтерса
імітаційне моделювання функціонування пасажирського терміналу
passenger traffic
passenger terminals of Ukrainian airports
forecasting
Winters model
simulation of the passenger terminal operation
Дата публікації: 25-січ-2018
Видавництво: Університет митної справи та фінансів
Бібліографічний опис: 1. Про затвердження стратегічного плану розвитку авіаційного транспорту на період до 2020 року [Електронний ресурс] : наказ Міністерства інфраструктури України від 21.12.2015 р. № 546. – Режим доступу : http://mtu.gov.ua/documents/ 444.html 2. Підсумки діяльності авіаційної галузі України за 2015 рік [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Державіаслужби. – 2016. – № 9.4.11–8. – Режим доступа: http://www.avia.gov.ua/documents/diyalnist/p%D1%96dsumki%20d%D1%96jalnost %D1%96/25116.html 3. Щодо удосконалення механізмів державного регулювання ринку авіаційних перевезень в умовах інтеграції України до ЄС : аналітична записка [Електронний ресурс] / Національний інститут стратегічних досліджень. – Режим доступу : http: // www.niss.gov.ua/articles/1496/ 4. Паламарчук Ю. А. Основні стратегічні напрями діяльності аеропортів України в нестабільних умовах ринкових відносин [Електронний ресурс]] / Ю. А. Паламарчук, І. В. Шевченко // Проблеми системного підходу в економіці. – 2010. – №3. – Режим доступу: http:// www. nbuv. gov.ua / e-journals/ PSPE/ index. html. 5. Дем’янчук В. С. Принципи побудови та використання технічних засобів митної служби. Прогнозування ефективності митного контролю в аеропорту : навч. посіб. / В. С. Дем’янчук, С. Г. Дем’янчук, Р. Б. Полатайко; Київ. міжнар. ун-т цив. авіації. – К., 2000. – 88 c. 6. Леснікова І. Ю. Порівняльний аналіз прогнозних моделей вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності / І. Ю. Леснікова, Н. В. Халіпова // Вісник АМСУ. Серія : Технічні науки. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2010. – Вип. 1. – С. 75-85. 7. Майоров Н. Н. Метод оценки пропускной способности аэровокзального комплекса с помощью имитационного моделирования / Майоров Н. Н., Фетисов В. А. // Информационно-управляющие системы. – 2014. – № 6. – С. 82–86. 8. Марінцева К. В. Оптимізація технології обслуговування пасажирів в аеропортах [Електронний ресурс] / К. В. Марінцева // Збірник наукових праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. Транспортні системи та технології перевезень. – 2012. – Вип. 4. – С. 65–69. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpdnu_tstp_2012_4_15 9. Озерова О. О. Прогнозування пасажирських потоків у великих транспортних вузлах / О. О. Озерова // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – 2013. – № 6. – С. 72–80. 10. Омельяненко С. Л. Прогнозування розвитку аеропортів України та оцінка ефективності їх функціонування : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.04 / С. Л. Омельяненко ; Нац. авіац. ун-т. – К., 2004. – 20 c. 11. Халіпова Н. В. Дослідження трендсезонних процесів під час аналізу вантажопотоків зовнішньоекономічної діяльності / Н. В. Халіпова, І. Ю. Леснікова, А. В. Безрукова // Вісник АМСУ. – 2009. – №2. – С. 88–94. 12. Халіпова Н. В. Прогнозування контейнеропотоку в міжнародному торговельному порту "Одеса‖ з урахуванням сезонності процесів на основі аналізу Фур’є / Н. В. Халіпова, І. Ю. Леснікова, О. С. Громко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Технічні науки. – 2010. – № 2. – С. 62–70. 13. Шуть О. В. Методика дослідження динаміки інтенсивності пасажиропотоків [Електронний ресурс] / О. В. Шуть // Збірник наукових праць Державного економіко–технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. – 2013. – Вип. 25. – С. 152–157. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Znpdetut_eiu_2013_25_22 14. Майоров Н. Н. Технологии и методы моделирования пассажирских перевозок на воздушном транспорте / Н. Н. Майоров, В. А. Фетисов, А. Н. Гардюк. — СПб. : ГУАП, 2014. — 215 c. 15. Келыпон В. Имитационное моделирование / В. Келыпон. − СПб. : Питер ; К. : BHV, 2004. − 847 с. 16. Фетисов В. А. Имитационное моделирование как метод оптимизации сложной технической системы / В. А. Фетисов, Н. Н. Майоров, В. Е. Таратун // Системный анализ и логистика. – 2013. – Вып. 10. – С. 63–69. 17. Консолідована фінансова звітність Національного банку України за 2014 р. [Електронний ресурс] / Національний банк України. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=17568764 18. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України [Електронний ресурс] / Цифри та факти. Статистика повітряного руху. – Режим доступу: http://uksatse.ua/index.php?act= Part&CODE=203 19. Модели и методы теории логистики / под ред. В. С. Лукинского. – 2-е издание. – С.-Пб: Питер. – 2008. – 448 с. 20. Марінцева, К. В. Авіаційні пасажирські перевезення : курс лекцій / К. В. Марінцева. – К. : Нац. авіаційний ун-т України, 2008. – 122 с. 21. Про затвердження Часових нормативів виконання контрольних операцій посадовими особами, які здійснюють контроль осіб, товарів і транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України [Електронний ресурс] : наказ № 1167/886/824/643/655/424/858/900 від 28.11.2005 р. – Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov. ua/ laws/ show/z1557-05 22. Кунда Н. Т. Дослідження операцій у транспортних системах : навч. посібник / Н. Т. Кунда. – К. : Слово, 2008. – 400 с. 23. Лозовський О. С. Дослідження динамічних характеристик процесу обслуговування пасажирів аеропорту з використанням імітаційних процедур за технологією ARENA [Електронний ресурс] / О. С. Лозовський, В. О. Саліков // Збірник наукових праць ―Питання прикладної математики і математичного моделювання‖. – 2015. – № 2. – С. 22–26. – Режим доступу : http://http://www.pmmm.dp.ua/index.php/pmmm/article /view/110 24. Ложачевська О. М. Моделювання функціонування пасажирського терміналу аеропорту / О. М. Ложачевська, Ю. А. Паламарчук // Проблеми системного підходу в економіці : зб. наук. праць. – К. : НАУ. – 2006. – Вип. 19. – С. 56–63. 25. Романенко В.А. Математические модели функционирования узловых аэропортов в условиях современного авиатранспортного рынка. – Самара : Изд-во ―Ас Гард‖, 2010. – 224 с. 26. Романенко В. А. Статистическое моделирование процесса обслуживания пассажиров в международном аэропорту Курумоч / В. А. Романенко // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. – 2009. – № 2. – С. 150–162. 27. Халіпова Н. В. Статистичне та імітаційне моделювання обслуговування потоків у міжнародних пунктах пропуску автомобільного транспорту / Н. В. Халіпова // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2014. – № 4 (211). – Ч. 1. –С. 138–148.
Серія/номер: Системи та технології;№ 1 (55), 2016
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано стан пасажирських авіаперевезень в Україні. Розглянуто проблеми, пов’язані зі зростанням значення авіаційного транспорту на сучасному етапі його розвитку та потреби удосконалення роботи пасажирських терміналів аеропортів України. Основну увагу приділено проблемі функціонування міжнародного пасажирського терміналу аеропорту як складної багатоканальної системи масового обслуговування. Результати дослідження сприятимуть прийняттю управлінських рішень щодо вдосконалення подальшої діяльності аеропорту в нестабільних умовах ринкових відносин.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2782
ISSN: 2310-9645
Розташовується у зібраннях:2016/1(55)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
16.pdfЕлектронне видання737,33 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.