Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2631
Назва: Тактика античних армій північного причорномор’я: піхотні формування
Інші назви: Tactics of ancient armies of Northern Black Sea Region: infantry troops
Автори: Колесников, К. М.
Kolesnykov, К.М.
Ключові слова: тактика
античні армії
Північне Причорномор’я
пельтасти
Рим
гопліти
тюреофори
псіли
токсоти
tactic
ancient armies
Northing Black Sea region
Rome
hoplites
peltasts
psiloi
toxots
Дата публікації: 12-вер-2017
Видавництво: Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Центр соціально-політичних досліджень
Бібліографічний опис: 1. Блаватский В. Д. Очерки военного дела в античных государствах Северного Причерноморья [Текст] / В. Д. Блаватский. – М.: Наука, 1954. – 232 с. 2. Виноградов Ю.А. «Там закололся Митридат…»: Военная история Боспора Киммерийского в доримскую эпоху (VI–I вв. до н. э.) [Текст] / Ю. А. Виноградов. – СПб. : Петербургское Востоковедение; М. : Филоматис, 2004. – 208 с. – (Серия «Militaria Antiqua», IV). 3. Виноградов Ю. А. Счастливый город в войне. Военная история Ольвии Понтийской (VI в. до н. э. – IV в. н. э.) [Текст] / Ю. А. Виноградов. – СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006. – 254 с. – (Серия «Militaria Antiqua», IX). 4. Виноградов Ю. А., Горончаровский В. А. Военная история и военное дело Боспора Киммерийского (VI в. до н. э. – середина III в. н. э.) [Текст] / Ю. А. Виноградов, В. А. Горончаровский. – СПб. : Фак-т филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2009. – 350 с. – (Серия «Historia Militaris»). 5. Вэрри Д. Войны античности от греко-персидских войн до падения Рима: Иллюстрированная история: Пер. с англ. [Текст] / Д. Вэрри. – М. : Эксмо, 2004. – 224 с. 6. Горончаровский В. А. Между Империей и варварами: военное дело Боспора римского времени [Текст] / В. А. Горончаровский. – СПб. : Петербургское Востоковедение; М. : Филоматис, 2003. – 224 с. – (Серия «Militaria Antiqua», II). 7. Жмодиков А. Л. Фаланга против фаланги [ Електронний ресурс ]. – Режим доступу : http://www.xlegio. ru/ancient-armies/military-organization-tactics-equipment/phalanx-against-phalanx/ 8. Назаров В. В. Вооружение нижнебугских эллинов и варварские влияния [Текст] / В. В. Назаров // Международные отношения в бассейне Черного моря в древности и средние века: Тезисы докладов VII Международной научной конференции (17–21 мая 1994 г.). – Ростов-на-Дону, 1994 [ Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://annales.info/life/mobcm07/mobcm07.htm#085 9. Нефедкин А. К. Основные этапы формирования фаланги гоплитов: военный аспект проблемы [Текст] / А. К. Нефедкин // ВДИ. – 2002. – № 1. – С. 87–96. 10. Петерс Б. Г. Морское дело в античных государствах Северного Причерноморья [Текст] / Б. Г. Петерс. – М. : Наука, 1982. – 209 с. 11. Симоненко А. В. Сарматские всадники Северного Причерноморья [Текст] / А. В. Симоненко. – СПб. : Фак-т филологии и искусств СПбГУ; Нестор-История, 2010. – 328 c. – (Серия «Historia Militaris»). 12. Стратегикон Маврикия / Изд. подг. В. В. Кучма. – СПб. : Алетейя, 2004. – 256с. – (Серия «Византийская библиотека. Исследования»). 13. Хазанов А. М. Военное дело сарматов [Текст] / А. М. Хазанов. – М. : Мысль, 1971. – 169 с. 14. Черненко Е. В. Влияние военного дела скифов на военное дело античных колоний Северного Причерноморья [Текст] / Е. В. Черненко // Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья. – Тбилиси, 1979. – С. 181–197. 15. Goldsworthy A. K. The Othismoth, Myths and Heresies: The Nature of Hoplite Battle // War in History. – Vol. 4. – № 1. – 1997. – Р. 1–26. 16. Mielczarek M. The Army of the Bosporan Kingdom. – Lodz, 1999. 17. Snodgrass A. M. Hoplite Reform Revisited // DHA. – 19. – 1993. – № 1. – P. 57–69. 18. Snodgrass A. M. The Hoplite Reform and History // JHS. – Vol. 85. – 1965. – P. 110–115.
Серія/номер: Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альм.;2015. - № 7
Короткий огляд (реферат): Ця стаття присвячена опису, аналізу та узагальненню особливостей організації і тактики піхотних частин армій античних держав Північного Причорномор’я: Ольвії, Херсонесу, Боспору. Автор впевнений, що основою збройних сил цих держав було громадянське ополчення – вільні, економічно незалежні землевласники, наділені найширшим обсягом політичних і соціальних прав чоловіки – повноправні громадяни. В монархічному Боспорі поширилася практика залучення значної кількості найманих контингентів, що утримувалися за рахунок прибутків царської скарбниці та спеціального прямого податку. Час від часу боспорські володарі повертали громадянам їхній почесний обов’язок по захисту вітчизни. Монолітною опорою військового порядку виступала важкоозброєна фаланга гоплітів, її фланги, тили і, можливо, фронт захищалися легкоозброєними вояками – псілами, а також стрілками (токсотами) і загонами, озброєними по типу фракійських пельтастів. У добу еллінізму відбувся перехід від щільного гоплітського шикування до більш рухомого строю щитоносців (тюреофорів), озброєних за кельтським взірцем видовженими щитами, списами і мечами. У римський період принаймні на Боспорі фіксується перехід до римської маніпулярної тактики і озброєння легіонерів.
Опис: Колесников К. М. Тактика античних армій північного причорномор’я: піхотні формування / К. М. Колесников // Грані. - 2015. - № 7. - С. 129-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2015_7_25
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2631
ISSN: 2077-1800
Розташовується у зібраннях:Кафедра історії та теорії держави і права

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Grani_2015_7_25.pdfелектронне видання1,69 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.