Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/753
Назва: Застосування сучасних форм і методів навчання в системі безперервної професійної підготовки персоналу митних органів
Інші назви: The applying of the modern educational forms and methods in the system of the extended professional training the customs authorities’ staff
Автори: Вакульчик, О. М.
Чіка, Т. М.
Ключові слова: безперервна професійна підготовка
дистанційне навчання
метод Case study
персонал митних органів
continuous training
distance learning
Case study method
staff customs authorities
Дата публікації: 28-тра-2016
Видавництво: Академія митної служби України
Бібліографічний опис: 1. Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения / Друкер П. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 288 с. 2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Белл Д. : пер. с англ. – М. : Academia, 1999. – 956 с. 3. Скрипчук Н. В. Формування професійної майстерності вчителя іноземної мови в системі післядипломної освіти України і Франції [Електронний ресурс] / Н. В. Скрипчук // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2007. – Вип. 1. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2007-1/07snvouf.htm. – Заголовок з екрана. 4. Арнаутов М. И. Историко-педагогический анализ становления и развития системы непрерывного педагогического образования / М. И. Арнаутов, Н. К. Сергеев // Педагог: наука, технология, практика. – 2001. – № 2 (11). – С. 5–15. 5. Сігаєва Л. Неперервна освіта для ціложиттєвого розвитку особистості людини: історико-педагогічний аспект / Л. Сігаєва // Неперервна професійна освіта: теорія і практика. – 2008. – № 1. 6. Дистанційна освіта в країнах світу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.osvita.org.ua/distance/world/. – Заголовок з екрана. 7. Павленко О. О. Використання дистанційного навчання в вищих навчальних закладах [Текст] / О. О. Павленко // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”: Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2007. – № 3. – Ч. 2. – 185 с. 8. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / Кузьмінський А. І. – К. : Знання, 2005. – 486 с. 9. Павленко О. О. Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання в системі професійної освіти митників / О. О. Павленко // Інформаційні технології і засоби навчання: електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс] / Ін-т інформ. технологій і засобів навчання АПН України, Ун-т менеджменту освіти АПН України ; гол. ред. В. Ю. Биков. – 2009. – № 2 (10). – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em10/emg.html. – Заголовок з екрана. 10. Каталог модулів “e-learning” ВМО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://e-learning.wcoomd.org/Hosting/catalogue/start.html. – Заголовок з екрана. 11. Бабенко Б. Використання сучасних технологій у системі безперервної освіти працівників Державної митної служби України / Б. Бабенко // Вісник АМСУ. – 2005. – № 2 (26). – С. 93–99. 12. Gagnon, Yves-C. The case study as research method. A Practical Handbook / Yves-C. Gagnon. – PUQ, 2010. – 130 p. 13. Павленко О. О. Використання методу Case Stadies у навчальному процесі із застосуванням НІТ / О. О. Павленко, Р. В. Акальмаз // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2005. – № 2. – С. 79–85. 14. Пархоменко В. М. Розроблення програмного забезпечення системи підвищення кваліфікації персоналу митних органів України за комбінованою формою навчання (традиційна і дистанційна) / В. М. Пархоменко // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”. – 2010. – № 2 (44). – С. 52–56. 15. Метод кейс-стади [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www.nntu.scinnov.ru/RUS/otd_sl/metod_uprav/.../keis.doc. – Заголовок с экрана. 16. Гончаров С. М. Інтерактивні технології навчання в кредитно-модульній системі організації навчального процесу : навчально-методичний посібник / Гончаров С. М. – Рівне : НУВГП, 2006. – 172 с.
Серія/номер: Економіка;1/2011
Короткий огляд (реферат): У статті обґрунтовано необхідність запровадження сучасних інтерактивних методів і технологій навчання в систему безперервної фахової підготовки персоналу митних органів з метою підвищення її ефективності. Розглянуто особливості та можливості використання методу Case study в системі дистанційного навчання, що має позитивно вплинути на якість підготовки та ефективність процесу підвищення кваліфікації митників.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/753
Розташовується у зібраннях:2011/1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Вакульчик, Чика 1.docЕлектронне видання185,5 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.