Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/637
Назва: Теоретичні аспекти визначення змісту та елементів правового статусу суб’єктів митних правовідносин
Інші назви: The theoretical aspects of determining the content and elements of the legal status of the subjects of customs relations
Автори: Федотова, І. О.
Ключові слова: правовий статус
митні правовідносини
зміст
елементи
legal status
customs legal
content
elements
Дата публікації: 26-кві-2016
Видавництво: Академія митної служби України
Бібліографічний опис: 1. Малько А. В. Теория государства и права : учебник / А. В. Малько, Н. И. Матузов. – М. : Юристъ, 1997. – 672 с. 2. Алексеев С. С. Общая теория права : учебн. / Алексеев С. С. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2009. – 576 с. 3. Ямпольская Ц. А. О субъективных правах граждан и о их гарантиях / Ц. А. Ямпольская // Вопросы советского государственного права. – М., 1959. – С. 157–164. 4. Якимов А. Ю. Статус субъекта права (теоретические вопросы) / А. Ю. Якимов // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 5–10. 5. Теорія держави і права: Академічний курс : підручник / Н. М. Онищенко, О. В. Зайчук. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 688 с. 6. Комаров С. А. Общая теория государства и права : курс лекций / Комаров С. А. – М. : РАГС, 1996. – 312 с. 7. Теория государства и права : учебник для вузов / В. М. Корельский, В. Д. Перева- лова. – М. : НОРМА-ИНФРА, 2002. – 616 с. 8. Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії “правовий статус” / А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 95–98. 9. Нерсесянц В. С. О понимании советского права / В. С. Нерсесянц // Советское го-сударство и право. – 1979. – № 7. – С. 56–71. 10. Карташов В. Н. Введение в общую теорию правовой системы общества. – Ч. 6: Правовые отношения и связи в юридической практике и правовой системе общества / Кар-ташов В. Н. – Ярославль, 2000. – 315 с. 11. Юридический энциклопедический словарь / [гл. ред. А. Л. Сухарёв ; редкол. : М. М. Богуславский и др.] – 2-е изд., доп. – М. : Советская энциклопедия, 1987. – 528 с. 12. Большой энциклопедический словарь / [под ред. А. Я. Сухарёва, В. Д. Зорькина, В. Е. Крутских]. – М. : ИНФРА–М, 1997. – Вып. VI. – 790 с. 13. Матузов Н. И. Правовая система и личность / Матузов Н. И. – Саратов : Изда- тельство Саратовского университета, 1987. – 457 с. 14. Магновський І. Конституційно-правовий статус особи (її громадянські права і свободи) / І. Магновський // Право України. – 2002. – № 7. – С. 18–22. 15. Колодій А. М. Права, свободи і обов’язки громадянина в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Правова єдність, 2008. – 350 с. 16. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении : монография / Халфина Р. О. – М., 1974. – 351 с. 17. Витрук Н. В. Основы теории правового положення личности в социалистическом обществе / Витрук Н. В. – М. : Наука, 1979. − 229 с. 18. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96 ВР // Відомості Верховної ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Серія/номер: Право;2012/1
Короткий огляд (реферат): Розглядаються теоретичні питання правового статусу суб’єктів митних правовідносин. Визначається зміст та елементи правового статусу суб’єктів митних правовідносин, аналізуються особливості категорії “правовий статус” у митних правовідносинах.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/637
Розташовується у зібраннях:2012/1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
1. Федотова_1.docЕлектронне видання118,5 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.