Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/501
Назва: Визначення сутності та змісту основного митно-правового поняття “митна політика”
Інші назви: The determination of essence and content of basic customs-law definition “customs policy”
Автори: Кунєв, Ю. Д.
Баязітов, Л. Р
Ключові слова: митна політика
митна справа
митне законодавство
захист права
приватне право
публічне право
митна діяльність
митні бар’єри
customs policy
customs
customs legislation
protection of rights
private law
public law
customs
customs barriers
Дата публікації: 5-кві-2016
Видавництво: Академія митної служби України
Бібліографічний опис: 1. Щедровицкий Г. П. Синтез знаний : проблемы и методы / Г. П. Щедровицкий // На пути к теории научного знания. – М. : Наука, 1984. – 348 с.2. Хейвуд Эндрю Политология : учебник для студентов вузов / Эндрю Хейвуд ; [пер. с англ. под ред. Г. Г. Водолазова, В. Ю. Вельского]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 544 с. 3. Кунєв Ю. Д. Визначення сутності та змісту основних митно-правових понять: митна справа, митне законодавство / Ю. Д. Кунєв, Л. Р. Баязітов // Вісник Академії митної служби України. Серія : “Право”. – 2013. – № 1. – С. 7–14. 4. Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/4495-17. 5. Лодыженский К. И. История русского таможенного тарифа / Лодыженский К. И. – СПб. : Типография В. С. Балашова, 1886. – 411 с. 6. Ленин В. И. Про монополию внешней торговли // Ленин В. И. Полное собрание сочинений. – Изд. 5-е. – М. : Издательство политической литературы, 1970. – Т. 45. – 729 с. 7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) : Конституційний Суд; Рішення № 18-рп/2004 від 01.12.2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v018p710-04. 8. О дальнейшем развитии внешнеэкономической деятельности государственных, кооперативных и иных общественных предприятий, объединений и организаций : Постановление Совмина СССР № 1405 от 02.12.1988 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.zakon.law7.ru/base19/part8/d19ru8764.htm. 9. Таможенный кодекс СССР : Закон СССР, утв. ВС СССР 26.03.1991 № 2052-1 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.zakon.law7.ru/legal2/se14/pravo14364. 10. Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України № 1085/2010 від 09.12.2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.zakon4. rada.gov.ua/laws/show/1085/2010. 11. Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади : Указ Президента України від 24.12.2010 № 1199/2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1199/2010. 12. Про Міністерство доходів і зборів України : Указ Президента України, Положення № 141/2013 від 18.03.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www/zakon2. rada.gov.ua/laws/show/141/2013. 13. Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи : Закон України № 405-VII від 04.07.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/405-18. 14. Доманов В. Г. Политическая деятельность [Электронный ресурс] / В. Г. Доманов // Политология : словарь. – М. : РГУ, 2010. – Режим доступа : http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/ politology. 15. Філософія : навч. посіб. / [Л. В. Губерський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрущенко та ін.] ; за ред. І. Ф. Надольного. – К. : Вікар, 2010. – 455 с. 16. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом і його державами-членами, з іншої сторони : проект [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua/docs/Agreement/AA_Body_text.pdf.
Серія/номер: Право;2/2013
Короткий огляд (реферат): Для досягнення цілей дослідження розглянуто чотири групи знань: спочатку знання про два об’єкти – політику і митну політику, а потім – знання про знання, що описують і зображують ці два об’єкти. Конкретизовано сутність і зміст поняття “митна політика”, визначено систему діяльностей, залучених у сферу формування й реалізації митної політики. Подано загальне схематичне зображення моделі формування та реалізації митної політики.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/501
ISSN: 2310-4708
Розташовується у зібраннях:2013/2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
3.pdfЕлектронне видання399,08 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.