Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/307
Назва: Дослідження технологічного процесу зміни візків вантажних вагонів на станціях стикування колій різної ширини
Інші назви: Research process changes bogies of freight cars at the stations docking lines of different widths
Автори: Кузьменко, А. І.
Ключові слова: прикордонні станції
метод фаз
векторна оптимізація
border station
the method of phase
vector optimization
Дата публікації: 16-бер-2016
Видавництво: Академія митної служби України
Бібліографічний опис: 1. Котелевский О. А. Совершенствование технологии работы пограничных станций / Котелевский О. А. – СПб. : Известия Петербургского университета путей сообщения. – 2005. – № 1. – С. 18–21. 2. Vossloh Rail Vehicles sold to Stadler [Електронний ресурс] // Railway Gazette. – 04 Nov., 2015. – Режим доступу : http://www.railwaygazette.com/news/business/singleview/view/vossloh-rail-vehicles-sold-to-stadler.html 3. Транспортна стратегія України на період до 2020 р. (схвалена розпорядженням КМУ від 20.10.2010 р. № 2174-р). – К. : НІСД, 2010. – 56 с. 4. Угода про міжнародне залізничне вантажне сполучення (УМВС) від 01.11.1951 р. № 998_011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ main.cgi?page=1&nreg=998_011 5. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період. – К. : НІСД, 2011. – 48 с. 6. Альошинський Є. С. Основи формування процесу міжнародних вантажних залізничних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 05.22.01 / Є. С. Альошинський. – Х. : УкрДАЗТ, 2009. – 40 с. 7. Обухова А. Л. Удосконалення технології функціонування передавальних залізничних станцій в умовах змішаних та інтермодальних перевезень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 / А. Л. Обухова. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 20 с. 8. Кіхтєва Ю. В. Удосконалення функціонування інформаційної підсистеми прикордонних передавальних станцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук / Ю. В. Кіхтєва. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 20 с. 9. Бауліна Г. С. Удосконалення роботи прикордонних передавальних станцій на основі автоматизованої технології управління вагонопотоками : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.22.01 / Г. С. Бауліна. – Х. : УкрДАЗТ, 2012. – 20 с. 10. Босов А. А. Математическое моделирование рационального использования ресурсов железнодорожной станции [Электронный ресурс] / Босов. А. А. – Режим доступа : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN= UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM =S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vdnuzt_2004_4_18 11. Босов А. А. Симметрическая разность и еѐ применение / А. А. Босов // Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. – 2004. – № 4. – С. 92–95. 12. Босов А. А. Определение рациональных параметров одноканальной СМО в процессе математического моделирования обработки грузовых вагонов при переходе с колеи 1435 мм на колею 1520 мм / А. А. Босов, Н. А. Мухина, А. И. Кузьменко // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2007. – № 14. – С. 94–98. 13. Мухіна Н. А. Моделювання раціональних технологій роботи прикордонних залізничних станцій / Н. А. Мухіна, А. І. Кузьменко // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2007. – № 85. – С. 244–252. 14. Кузьменко А. І. Підвищення ефективності функціонування прикордонних перевантажувальних станцій / А. І. Кузьменко // Транспортні системи та технології перевезень : збірник наукових праць ДНУЗТ імені академіка В. Лазаряна. – 2015. – № 9. – С. 35–41.
Серія/номер: Law;2015/1
Короткий огляд (реферат): Досліджено технології зміни візків вантажних вагонів на станціях стикування колій різної ширини для вибору раціональних вартісних та часових параметрів. Об’єктом дослідження виступають пункти перестановки візків залізничних вагонів на прикордонних станціях; предмет дослідження – технологічний процес зміни візків вантажних вагонів на станціях стикування колій різної ширини. За методи дослідження взято методи фаз і векторної оптимізації. У результаті виконаної роботи розроблено математичну модель для дослідження й удосконалення процесів зміни візків вантажних вагонів на станціях стикування колій різної ширини, що дозволяє раціонально використовувати фінансові ресурси та завантажувати технічні засоби.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/307
ISSN: 2310-9645
Розташовується у зібраннях:2015/1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
12.pdfЕлектронне видання459,21 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.