Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2572
Назва: Використання інструментарію фінансової політики держави для розвитку малого підприємництва в Україні
Інші назви: The use of tool of financial politics of the state is for development of small business in Ukraine
Автори: Качула, С. В.
Kachula, S. V.
Ключові слова: фінансова політика держави
фінансові інструменти
бюджет
мале підприємництво
financial policy
financial tools
budget
small business
Дата публікації: 12-лип-2017
Видавництво: Університет митної справи та фінансів
Бібліографічний опис: 1. Тимченко О. І. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах України [Електронний ресурс] / О. І. Тимченко // Ефективна економіка. – 2015.  № 6. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4135 2. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи [Електронний ресурс] : Закон України від 28.12.2014 р. № 71-VIII // Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19/page 3. Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.me.gov.ua/News/Aivaras Abromavichus-ReformaDereguliatsiiaGolovnoiuDliaUkraini 4. Опитування про умови кредитування [Електронний ресурс] : аналітичний звіт.  Вип. № 6 (18) / Офіційний сайт Національного банку України.  Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document-id=30391036] 5. Національний Банк України [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт. – Режим доступу : http://www.nbu.gov.ua 6. EU Grants Guidelines [Електронний ресурс].  Режим доступу : http://www. welcomeurope.com/eurofunding_guidelines/guideline_european_project_leaders.html 7. Що заважає розвитку малого бізнесу в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fru.org.ua/ua/events/business-events/infohrafika-shchozavazhaie-rozvytku-maloho-biznesu-v-ukraini 8. FORBES оценил комфортность ведения бизнеса в Украине [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.ubr.ua/business-practice/own-business/forbesocenil-komfortnost-vedeniia-biznesa-v-ukraine-459093 9. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 10. Лисяк Л. В. Інституційний підхід до дослідження бюджетної політики / Л. В. Лисяк // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна.  2007.  Вип. 31-2 (117). – С. 171176. 11. Лисяк Л. В. Бюджетна політика у системі державного регулювання соціальноекономічного розвитку України : монографія / Л. В. Лисяк. – К. : АФУ, 2009. – 600 с. 12. Чугунов І. Я. Фінансова політика України в умовах глобалізації економіки / І. Я. Чугунов, М. Д. Пасічний // Вісник КНТЕУ. – 2016. – № 5. – С. 5–18. 13. Чугунов І. Я. Бюджетна політика в умовах економічних перетворень / І. Я. Чугунов, В. Д. Макогон // Економічний часопис-XXI. – 2016.  № 34 (2). – С. 66–69. 14. Висновки щодо виконання Закону про Державний бюджет України на 2015 рік [Електронний реcурс] // Офіційний сайт Рахункової палати України. – Режим доступу : http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16748378/Vykonan_ DBU_2015.pdf;jsessionid=BC5F3A5C24A6832C9B12788 7343E07FE?subportal=main 15. Лисяк Л. Податкові інструменти державного регулювання підприємницької діяльності / Л. Лисяк, В. Тараненко // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 3. – С. 6671. 16. Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні [Електронний ресурс] : Закон України від 21.12.2000 р. № 2157-ІІІ. – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2157-14 17. Річні звіти Українського фонду підтримки підприємництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ufpp.gov.ua/content/files/pro_fond/rezultat_diyalnosti/ zvit_pro_robotu_fondiv_2010, 2011,2013.doc 18. Слободяник І. Уряд мало цікавить доля українського фермера [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agropolit.com/interview/19-ivan-slobodyanik-uryadmalo-tsikavit-dolya-ukrayinskogo-fermera-i-tse-pomitno-z-zakoniv-yaki-zaraz-priy-mayutsya 19. Проект стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 12.01.2015 р. № 5/2015. – Режим доступу : http://www.zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/5/2015#n10
Серія/номер: Науковий погляд: економіка та управління;№ 2 (56), 2016
Короткий огляд (реферат): Висвітлено стан розвитку малого підприємництва в Україні й узагальнено основні фактори, що на нього впливають. Здійснено оцінку реалізації фінансової політики держави в умовах економічних перетворень в аспекті підтримки розвитку малого підприємництва. Окреслено напрями підвищення дієвості впливу інструментів і важелів сучасної фінансової політики держави на розвиток малого підприємництва в Україні.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2572
ISSN: 2310-0672
Розташовується у зібраннях:2016/2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ilovepdf_com-99-110.pdfЕлектронне видання1,09 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.