Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2317
Назва: Державне право зарубіжних країн. Загальна частина
Інші назви: Опорний конспект лекцій
Автори: Дячок, 0.0.
Ключові слова: види конституційного контролю
державне (конституційне) право
державне (конституційне) право
поняття виборчого права
абсентеїзм
принцип таємного голосування
виборчий процес
виборча система
Референдум
Парламент (легіслатура)
Глава держави
Виконавча влада
конституційні принципи судової влади
Місцеве (муніципальне) самоврядування
Дата публікації: 16-тра-2017
Видавництво: Академія митної служби України
Бібліографічний опис: 1. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: Курс лекций. - М.: Юрайт-М, 2002. 2. Алебастрова И.А. Конституционное право зарубежных стран: Учеб. пособие. - М.: Юрайт-М, 2001. 3. Георгіца А.З. Дежавне право зарубіжних країн. Тернопіль, 2002. 4. Енгибарян Р.В., Тадевосян Э.В. Конституционное право: Учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2002. 5. Златопольский Д.Л. Государственное право зарубежных стран: Восточной Европы и Азии. - М.: Зерцало, 1999. 6. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Учебник для вузов: В 4-х т. / Отв. Ред. Б.А. Страшун. - М.: Изд-во БЕК, 1996 (1998 или 2000). .-Т.1-2. 7. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. М.В. Баглая, проф. Ю.И. Лейбо и проф. Л.М. Энтина. - М.: НОРМА, 2002. 8. Конституционное право: Словарь / Отв. Ред. В.В. Маклаков. - М.: Юристъ, 2001. 9. Конституционное право: Энциклопедический словарь / Отв. ред. С.А. Авакьян. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА»М, 2000. 10. Конституційне право зарубіжних країн: Навч. Посібник / За заг. ред. В.О. Ріяки. - К.: Юрінком Інтер, 2002. 11. Малишко М.І. Конституції зарубіжних країн та України (основи конституціоналізму): Навч.-метод. довідник. - 2-е, вид., доп. - К.: МАУП, 2000. 12. Мигачев Ю.И., Семенов В.И. Конституционное право зарубежных стран. Учеб. пособие. - М.: Юрлитинформ, 2002. 13. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. - М.: Белые альвы, 1996 (или 2000). 14. Очерки парламентского права. - М., 1993. 15. Сравнительное конституционное право. - М., 1996. 16. Чиркин В.Е. Государствоведение: Учебник. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Юристъ, 2000. 17. Чиркин В.Е. Современное государство. - М.: Междунар. Отношения, 2001. 18. Шаповал В. Державний лад країн світу: Довідник. - К., 2000. 19. Шаповал В.М. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К.: Програма Л, 1995. 20. Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: Підручник - 5- е стереотипне видання - К.: АртЕк, 2002.
Серія/номер: Навчальне видання;2004
Короткий огляд (реферат): Державне право зарубіжних країн є однією з фундаментальних дисциплін, яка вивчається у всіх вищих юридичних закладах і на юридичних факультетах. Її студіювання має розширити знання про конституцію, державу, галузь конституційного (державного) права, конституційно-правовий статус особи, набуті в процесі вивчення дисциплін “Теорія держави і права” та “Конституційне право України”. Ознайомлення з державноправовими інститутами зарубіжних країн, особливостями функціонування державного механізму допоможе краще зрозуміти проблеми, які доводиться вирішувати Україні на шляху будівництва демократичної, соціальної, правової держави, утвердження громадянського суспільства, побачити можливі шляхи вдосконалення вітчизняної конституційної моделі. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу завжди відбувається краще, якщо задіяні різні типи пам’яті. Особливістю ж візуального сприйняття є те, що пам’ять значно краще, ніж текст, зберігає образи, картини, зокрема графічні матеріали. Окрім того, схеми й таблиці дають можливість побачити логічні зв’язки між елементами системи, яка вивчається, спільне чи відмінне між об’єктами, що порівнюються.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2317
Розташовується у зібраннях:Кафедра історії та теорії держави і права

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Дячок О.О. Державне право заруб__жних країн. Загальна частина. Опорний конспект лекц__й.pdfелектронне видання1,39 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.