Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/2187
Назва: Управління власністю як умова посилення функцій держави: інституційний контекст
Інші назви: Management property as condition of increasing functions of а state: institutional context
Автори: Осецький, В. Л.
Ключові слова: держава
економічні функції
інституціоналізація
інститути
конкурентна політика
глобальна економіка
state
economic functions
institutionalization
institutions
competition policy
global economy
Дата публікації: 24-кві-2017
Видавництво: Університет митної справи та фінансів
Бібліографічний опис: 1. Кульчицький Б. В. Філософія економічних систем (розвиток методології їх порівняльного аналізу в умовах екологізації, інтелектуалізації та глобалізації) : [монографія] / Б. В. Кульчицький, Я. В. Кульчицький. – Львів : Ліга-Прес. – 710 с. 2. Триценко С. А. Экономические преступления как институциональные девиации / С. А. Триценко // Научные труды ДонНТУ ; Серия: экономическая. – 2007. – Вып. 31–3. – С. 17–21. 3. Геец В. М. Общество, государство и экономика: единство и противоречия / Геец В. М. – М. : Институт экономики, 2012. – 66 с. 4. Дементьев В. В. Экономика как система власти : монография / В. В. Дементьев. – Донецк : Каштан, 2003. – 399 с. 5. Геєць В. М. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку ; за ред. акад. НАН України В. М. Гейця. – К. : Ін-т економічного прогнозування ; Фенікс, 2003. – 1008 с. 6. Гриценко А. А. Модернізація політико-економічних функцій держави / А. А. Гриценко // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес САУ : тези доп., 17–19 жовтня 2013 р. ‒ Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 487‒ 490. 7. Гражевська Н. І. Трансформація економічних систем в умовах глобалізації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук : спец. 08.00.01 “Економічна теорія та історія економічної думки” / Н. І. Гражевська. – К. : Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2009. – 39 с. 8. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. А. Г. Милейковский, И. М. Осадчая. – М. : Прогресс, 1978. – 494 с. 9. Леоненко П. М. Сучасні економічні системи : навч. посібник / П. М. Леоненко, О. І. Черепніна. – К. : Знання, 2006. – 429 с. 10. Fukuyama F. Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku / Francis Fukuyama. – Poznań : Dom Wydawniczy REBIS, 2005. – 156 s. 11. Самуельсон П. А. Макроекономіка / П. А. Самуельсон, В. Д. Нордгауз ; [пер. з англ. С. Панчишин]. – К. : Основи, 1995. – 544 с. 12. Гаврилишин Б. Тішуся, що в Україні все аж так погано / Б. Гаврилишин // Високий Замок. – 2012. – № 4. – 12–18 січ. – С. 8. 13. Геоекономічні сценарії розвитку і Україна : [монографія] / М. З. Згуровський, Ю. М. Пахомов, А. С. Філіпенко та ін. – К. : Академія, 2010. – 328 с. 14. Михасюк І. Міжнародна економіка : монографічний навч. посібник / І. Михасюк, К. Шайовска. – Львів : Апріорі, 2014. – 252 с. 15. Михасюк І. Р. Державне регулювання економіки в умовах глобалізації / Михасюк І. Р., Залога З. М., Сухай О. Є. / [за ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АН Вищої школи України І. Р. Михасюк] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів : НВФ Українські технології, 2010. – 320 с. 16. Гражевська Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін / Гражевська Н. І. – К. : Знання, 2008. – 431 с. 17. Сорос Дж. Криза глобального капіталізму. Відкрите суспільство під загрозою / Сорос Дж. – К. : Основи, 1999. – 259 с.
Серія/номер: Науковий погляд: економіка та управління;№ 1 (55), 2016
Короткий огляд (реферат): На основі системного дослідження економічних функцій держави в умовах посилення глобальної конкуренції проаналізовано інституційні правила управління власністю. Розкрито вплив інститутів та інституціональних змін на процеси організації стратегічного управління. Доведено, що Україні потрібна стратегія управління проривного характеру, що дозволить виживати в довгостроковій перспективі та посилити свої конкурентні переваги у глобалізованому господарському середовищі.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/2187
ISSN: 2310-0672
Розташовується у зібраннях:2016/1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
ilovepdf_com-61-68.pdfЕлектронне видання1,15 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.