Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/1801
Назва: Нова парадигма розвитку податкової політики в Україні
Інші назви: New model of Ukraine’s tax policy development
Автори: Баранник, Л. Б.
Піскова, Ж. В.
Ключові слова: податкова політика
держава
платник податків
індивідуальний інтерес
цілі податкової політики
екологічні цілі
еколого-економічні протиріччя
tax policy
state
taxpayer
individual interest
goals of tax policy
environmental objectives
environmental and economic contradictions
Дата публікації: 16-лют-2017
Видавництво: Дніпропетровська державна фінансова академія
Бібліографічний опис: 1. Баранник, Л.Б. Соціалізація податків як принцип ефективного податкового регулювання в ринковій економіці / Л.Б. Баранник // Формування ринкових відносин. – 2013. – № 9. – С. 15-20. 2. Гордеева, О.В. Принципы эффективного налогового регулирования / О.В. Гордеева // Финансы. – 2010. – № 9. – С. 33-36. 3. Десятнюк, О.М. Моніторинг податкових ризиків: теорія та практика : монографія / О.М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 312 с. 4. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр. (остання редакція від 15.05.2014) 5. Омельченко, Л.С. Необходимость реформирования налоговой системы Украины в современных условиях / Л.С. Омельченко, О.Е. Лактионова, И.В. Шурденко // Вісник Приазовського державного технічного університету. – Серія: Економічні науки. – 2010. – Вип. № 20. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://eir.pstu.edu /bitstream/handle/123456789/4241/.pdf. 6. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навчальний посібник / за ред. д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю.Б., д-ра екон. наук, проф. Майбурова І.А. – Харків : ВД «ИНЖЭК», 2010. – 492 с. 7. Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / П.В. Мельник, Л.Л. Тарангул, З.С. Варналій [та ін.] / за ред. З.С. Варналія. – К. : Знання України, 2008. – 675 с. 8. Податковий кодекс України : Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755- VI, зі змінами та доповненням [Електронний ресурс]. – Режим доступу : Офіційний сайт Верховної Ради України: http://zakon3.rada.gov.ua/ 9. Юрій, С.М. Податкова система України: становлення та розвиток / С.М. Юрій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=.pdf
Серія/номер: Філософія.Культура.Життя;2015/42
Короткий огляд (реферат): У статті запропоновано новий теоретичний підхід до формування державної податкової політики. Визначено головний принцип побудови податкової політики як індивідуальний інтерес платника податків. Удосконалено трактування поняття «державна податкова політика», визначено її основну мету, суб’єкти й об’єкт. Сформульовано можливі цілі державної податкової політики. Встановлено, що, окрім фіскальної, державна податкова політика має слугувати й таким цілям, як економічна, соціальна, екологічна та міжнародного характеру. Особливу увагу приділено реалізації екологічної цілі державної податкової політики
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1801
Розташовується у зібраннях:2015/42

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
11 Баранник Л.Б., Піскова Ж.В..pdfелектронне видання451,31 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.