Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/1615
Назва: Дослідження сутності державного управління розвитком морегосподарського комплексу регіону
Інші назви: Research essence of public administration development region maritime economy
Автори: Гайду, О. В.
Ключові слова: державне управління
розвиток
морегосподарський комплекс
регіон
public administration
development
marine complex
region
Дата публікації: 10-лис-2016
Видавництво: Університет митної справи та фінансів
Бібліографічний опис: 1. Друкер П. Ф. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения : [пер. с англ.] / Друкер П. Ф. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1998. – 288 с. 2. Райт Г. Государственное управление / Райт Г. ; [пер. з англ. В. Ивашка, О. Коваленко, С. Соколик]. – К., 1994. – 191 с. 3. Дункан Дж. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики : [пер. с англ.] / Дункан Дж. – М. : Дело, 1996. – 272 с. 4. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления / Атаманчук Г. В. – М. : Экономика, 2009. – 584 с. 5. Антонюк О. Менеджмент в освітянській сфері: концептуальні засади / О. Антонюк // Персонал. – 2006. – № 10. – С. 58–65. 6. Нижник Н. Р. Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади / Н. Р. Нижник, В. М. Олуйко. – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, 2002. – 352 с. 7. Державне управління в Україні : навч. посібн. / за заг. ред. В. Авер’янова. – К. : ТОВ “СОМИ”, 1999. – 390 с. 8. Мельник А. Ф. Державне управління : підручник / А. Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна. – К. : Знання, 2009. – 582 с. 9. Стеченко Д. М. Управління регіональним розвитком / Стеченко Д. М. – К. : Вища школа, 2000. – 223 с. 10. Коротков Е. М. Антикризове управління : [підручник] / Коротков Е. М. – 2-ге вид., доп. і перероб. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 620 с. 11. Державне управління : [словник-довідник] / уклад. В. Д. Бакуменко та ін. ; заг. ред. В. М. Князєв, В. Д. Бакуменко. – К. : УАДУ, 2002. – 228 с. 12. Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / пер. В. Івашко ; уклад. Г. Райт [та ін.]. – К. : Основи, 1996. – 128 с. 13. Висоцький О. Ю. Основи державного управління / Висоцький О. Ю., Висоцька О. Є., Шаров Ю. П. – Дніпропетровськ : НМетАУ, 2008. – Ч. І. – 52 с. 14. Нижник Н. Р. Національна безпека України (методологічні аспекти, стан і тенденції розвитку) / Нижник Н. Р., Ситник Г. П., Білоус В. Т. – Ірпінь : Акад. ДПС України, 2000. – 304 с. 15. Осовська Г. В. Економічний словник / Осовська Г. В., Юшкевич О. О., Завадський Й. С. – К. : Кондор, 2006. – 356 с. 16. Райзберг Б. А. Современный экономический словарь / Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 495 с. 17. Джеймс П. Все возможные миры: история географических идей / П. Джеймс, Дж. Мартин; ред. А. Г. Исаченко; пер. с англ. Л. Н. Кудряшева. – М. : Прогресс, 1988. – 672 с. 18. Куклински А. Экономические преобразования в Польше: опыт и перспективы (1990–2010 гг.) / А. Куклински // Проблемы теории и практики управления государственного управления. – 2001. – № 1. – С. 34–56. 19. Сигов В. И. Региональная экономика, управление, планирование / Сигов В. И. – Л. : Лен. фин-экон. ин-т, 1982. – 296 с. 20. Голікова Т. В. Державне управління територіальним економічним розвитком: теорія і практика : монографія / Т. В. Голікова. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – 296 с. 21. Державна регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети : монографія / З. С. Варналій, В. Є. Воротін, В. С. Куйбіда та ін. ; за заг. ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2007. – 768 с. 22. Керецман В. Ю. Державне регулювання регіонального розвитку: теоретичні аспекти : монографія / В. Ю. Керецман. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. – 188 с. 23. Політика регіонального розвитку в Україні: особливості та пріоритети : аналіт. доп. / З. С. Варналій, В. І. Жук, І. М. Іванова та ін. – К. : Нац. ін-т стратег. дослідж., 2005. – 60 с. 24. Регіональна політика та управління у країнах Європи : матеріали до навчального курсу / упоряд. М. О. Ленд’єл, В. Ю. Керецман. – Ужгород : [б. в.], 2001. – 248 с. 25. Регіональна політика в країнах Європи: Уроки для України / С. Максименко, Є. Кіш, М. Ленд’єл, І. Студенніков; за ред. С. Максименка ; Центр Ін-ту Схід-Захід. – К. : Логос, 2000. – 171 с. 26. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти) : монографія / [О. М. Кібік, О. П. Пiдцерковний, Ю. З. Драпайло, В. О. Котлубай та ін.] ; за ред. О. М. Кібік, О. П. Пiдцерковного. – Херсон : ФОП Грінь Д. С., 2014. – 442 с. 27. Gras N. S. B. Business and Capitalism: An Introduction to Business History / Gras N. S. B. – N.-Y. : F. S. Crofts, 1939.
Серія/номер: Сторінка молодого науковця;25
Короткий огляд (реферат): Проаналізовано сучасні теоретичні уявлення про поняття державного управління розвитком морегосподарського комплексу регіону, на підставі яких робиться висновок про його ознаки і сутнісні характеристики, а також подається визначення терміна “державне управління розвитком морегосподарського комплексу регіону”.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1615
ISSN: 2310-9653
Розташовується у зібраннях:2016/№1(14)

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
27.pdfЕлектронне видання327,02 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.