Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/1444
Назва: Грошово-кредитна і бюджетна політика як чинники економічної безпеки держави
Інші назви: He monetary and budgetary polisy as factors of economic security of the state
Автори: Свірідов, Є.Ю.
Ключові слова: грошово-кредитна політика
бюджетна політика
економічна безпека
державне регулювання
money-and-credit
economic security
monetary policy
budgetary policy
fiscal prospects
Дата публікації: 27-жов-2016
Видавництво: Дніпропетровська державна фінансова академія
Бібліографічний опис: 1. Про прийняття за основу проекту Закону України про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2012 рік та основні напрями розвитку на 2013 і 2014 роки: Постанова Верховної Ради України від 22.09.2011 № 3769-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3769-17> 2. Шульгіна О.В. Інструменти грошово-кредитного регулювання в процесі реалізації антикризової структурної політики [Текст] /О.В. Шульгіна // Вісник Хмельницько-го національного університету. - Т. 1.- 2011. - № 2. 3. Сомик А. Особливості дії трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в період кризи: канали цін активів, обмінного курсу та очікувань суб'єктів ринку [Текст] / А. Сомик // Вісник НБУ. – 2010. - № 11. – С.22-26. 4. Масина О.П. Реструктуризація зовнішньої заборгованості банківських установ як передумова фінансово-економічної безпеки розвитку [Текст] / О.П. Масина // Еко-номічна безпека України та виклики сьогодення : Збірник матеріалів ХІІІ Міжнаро-дної науково-практичної конференції 28 травня 2010 року. Частина ІІ. - К.: УДУФМТ, 2010. - С. 61-65 5. Ставицький А. В. Визначення взаємозв’язку між грошово-кредитною політикою та економічною безпекою держави [Текст] / А.В. Ставицький, А. В. Коноплястий // Наукові праці НДФІ. - 2008. – № 2 (43). - С. 64-73. 6. Бугрій М.Г. Роль грошово-кредитної політики у забезпеченні економічної безпеки держави. Проблеми системного підходу в економіці [Електронний ресурс] / М.Г. Бугрій // Електронне наукове фахове видання. – 2010. - №1. - Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/2010_1/Bugriy_110.htm> 7. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV // Зако-нодавчі і нормативні акти з банківської діяльності. - 2002. - Вип. 5. - С. 42-64. 8. Положення про зміст, порядок розробки Основних засад грошово-кредитної політи-ки та здійснення контролю за їх виконанням: Рішення Ради Національного банку України від 7 липня 2006 р. № 13 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=50276> 9. Бюджетний кодекс України: Закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2010. - № 50-51. - Ст. 572. 10. Основні засади грошово-кредитної політики НБУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua/control/uk/doccatalog/list?currDir=36087> 11. Основні засади грошово-кредитної політики на 2008 рік: Схвалені рішенням Ради Національного банку України від 28 листопада 2007 р. № 18 (зі змінами, внесеними рішенням Ради Національного банку України від 04.07.08 № 13, від 15.09.08 № 17, від 07.10.08 № 18 та від 27.10.08 № 21) [Електронний ресурс]. – Режим дос-тупу: <http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=50273> 12. Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік: Рішення Ради Національ-ного банку України від 15 вересня 2008 р. № 14 (зі змінами та уточненнями, внесе-ними рішенням Ради Національного банку від 10 лютого 2009 р. № 1, від 22 квітня 2009 р. № 5) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua/ doccatalog/document?id=52802> 13. Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік: Рішення Ради Національ-ного банку України від 10.09.2009 р. № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=64992 14. Коментар УКБС з приводу необхідності схвалення «Основних засад грошово-кредитної політики на 2012 р.» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kbs.org.ua/index.php?get=14&id=5690 15. Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік: Постанова Верховної Ради України від 04.06.2010 № 2318-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2010. - № 32. - Ст.457. 16. Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік: Постанова Верховної Ради України від 13.05.2011 № 3358-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2011. - № 39. - Ст. 399. 17. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України від 22.12.2011 № 4282-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/4282-17> 18. Рахункова палата: Окремі положення проекту Держбюджету суперечать законодав-ству – 25.10.2011. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://news.finance.ua/ua/~/1/0/all/ 2011/10/25/256601
Серія/номер: Вісник ДДФА: Економічні науки;2012/1
Короткий огляд (реферат): Узагальнено методичні підходи до розробки основних засад грошово-кредитної політики і основних напрямів бюджетної політики на майбутній період, визначено основні об’єкти їх регулювання з позицій економічної безпеки держави. Запропоновано механізми узгодженого проведення грошово-кредитної і бюджетної політики у контексті створення гарантій економічної безпеки держави
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1444
Розташовується у зібраннях:2012/1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
~$Свірідов.docелектронне видання162 BMicrosoft WordПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.