Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/1137
Назва: Президент України як суб’єкт адміністративного права
Інші назви: President of Ukraine as administrative legal subject
Автори: Мацелик, Т. О.
Ключові слова: Президент України
виконавча влада
посадова особа
правовий статус
President of Ukraine
official
executive
legal status
Дата публікації: 4-сер-2016
Видавництво: Академія митної служби України
Бібліографічний опис: 1. Конституція України [Електронний ресурс] : Закон України : офіц. текст станом на 04.02.2011. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0. 2. Окуньков Л. А. Президент Российской Федерации. Конституция и политическая практика : монография / Окуньков Л. А. – М. : Норма, Инфра-М, 1996. – 240 c. 3. Кузнєцова О. В. Взаємодія інституту президентства з іншими гілками влади (на прикладі України, Росії та Білорусі) [Електронний ресурс] / О. В. Кузнєцова // Гілея : науковий вісник. – 2011. – № 45. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_45/Gileya45/ P6_doc.pdf. 4. Рибалка Н. О. Адміністративно-правові аспекти діяльності Президента України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук зі спец. 12.00.07 / Рибалка Н. О. – К., 2009. – 20 с. 5. Шаповал В. М. Президент України і виконавча влада / В. М. Шаповал // Виконавча влада і адміністративне право ; за заг. ред. Авер’янова В. Б. – К. : Ін-Юре, 2002. – 668 с. 6. Адміністративне право України. Академічний курс / [редкол. : Авер’янов В. Б. та ін.]. – К. : Юридична думка, 2007. – Т. 1 : Загальна частина. – 592 с. 7. Конституция Республики Беларусь [Електронний ресурс] : Закон Республики Беларусь от 24 ноября 1996 г. – Режим доступу : http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875 8. Крусян А. Президент України: особливості конституційно-правового статусу та тенденції його удосконалення / А. Крусян // Юридичний вісник. – 2001. – № 2. – С. 49–57. 9. Псалтирник О. С. Повноваження Президента незалежної України / О. С. Псалтирник // Наукові праці : політологія. – 2005. – № 31. – С. 44. 10. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник / Колпаков В. К. – К. : Юрінком Інтер, –1999. – 736 с. 11. Адміністративне право України : підручник / [за заг. ред. проф. Коломоєць Т. О]. – К. : Істина, 2008. – 216 с. 12. Про Положення про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента Украї- ни [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 15 листопада 2006 р. № 970/2006008. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=970%2F2006. 13. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва [Електронний ресурс] : Указ Президента України станом на 01.01.2011. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=970%2F2006.
Серія/номер: Право;2011/2
Короткий огляд (реферат): У статті розглянуто питання статусу Президента України з позиції адміністративного права, наголошується на тому, що Президент України є посадовою особою
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1137
Розташовується у зібраннях:2011/2

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Мацелик_1.docелектронне видання99,5 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.