Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://biblio.umsf.dp.ua/jspui/handle/123456789/1116
Назва: Державні інспекції в Україні: адміністративно-правовий статус
Інші назви: Ukraine state inspections: administrative-legal status
Автори: Мандичев, Д. В.
Ключові слова: державна інспекція
компетенція
правовий статус
регуляторний вплив
контроль
функції
state inspection
legal status
control
competence
regulatory impact
features
Дата публікації: 2-сер-2016
Видавництво: Академія митної служби України
Бібліографічний опис: 1. Алехин А. П. Административная ответственность за правонарушения на транспорте [Текст] / Алехин А. П. – М. : Юрид. лит-ра, 1967. – С. 140. 2. Костилев В. В. Організаційно-правові засади контрольної діяльності державних інспекцій в соціальній сфері [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. / Костилев В. В. ; Харківський регіональний ін-т держ. упр. УА держ. упр. при ПУ. – Х., 2003 р. 3. Григорян Л. А. Советы – органы власти и народного самоуправления [Текст] / Григорян Л. А. – М. : Юрид. лит-ра, 1965. – 95 с. 4. Грошовий Ю. М. Актуальні проблеми законодавчого процесу в Україні [Текст] / Ю. М. Грошовий, В. Я. Тацій // Концепція розвитку законодавства України : матеріали на- уково-практичної конференції. – К., 1996. – С. 33–35. 5. Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение [Текст] / Коваль Л. В. – К. : Вища щкола, 1979. – 230 с. 6. Коваль Л. В. Адміністративне право [Текст] : курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів / Коваль Л. В. – К. : Вентурі, 1996. – 208 с. 7. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий) [Текст]. – Х. : Одиссей , 2000. – 1008 с. 8. Козюбра М. І. Переконання та примус [Текст] / Козюбра М. І. – К. : Вища школа, 1970. – 145 с.; Коліушко І. Адміністративна реформа в Україні [Текст] / І. Коліушко // Право України. – 1998. – № 2. 9. Волкова Н. В. Вдосконалення організаційно-правового забезпечення міжвідомчого контролю держінспекцій [Текст] / Н. В. Волкова // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ : збірник наукових праць. – 2004. – № 1. – С. 255–259. 10. Конституционное (государственное) право зарубежных стран [Текст] : учебник : в 4 т. ; отв. ред. Б. А. Страшун. – М. : БЕК, 1996. – Т. 2. – 448 с. 11. Битяк Ю. П. Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність [Текст] : конспекти лекцій / Битяк Ю. П., Зуй В. В., Комзюк А. Т. – Харків : Укр. юрид. академія, 1994. – 44 с. 12. Комзюк А. Т. Деякі проблеми розвитку законодавства про адміністративний примус [Текст] / А. Т. Комзюк, Є. О. Безсмертний // Концепція розвитку законодавства України : матеріали науково-практичної конференції. – К., 1996. – С. 118–121. 13. Комзюк А. Т. Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність [Текст] / Комзюк А. Т. // Концепція формування законодавства України : III міжрегіональна науково-практична конференція (листопад 1998) : наукові статті. – Запоріжжя, 1999. – С. 14–17. 14. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий) [Текст]. – Х. : Одиссей , 2000. – 1008 с. 15. Комзюк А. Т. Деякі проблеми реформування законодавства про адміністративну відповідальність [Текст] / А. Т. Комзюк, В. А. Гуменюк, О. Ю. Салманова // Вісник Універ-ситету внутрішніх справ. – Вип. 1. – Х. : Університет внутрішніх справ, 1996. – С. 76–79. 16. Алексеев С. С. Общая теория права [Текст] / Алексеев С. С. – М. : Юрид. лит-ра, 1982. – Т. 2. – 486 с. 17. Кампо В. М. Деякі проблеми адміністративної реформи в Україні [Текст] / В. М. Кампо // Державно-правова реформа в Україні : матеріали науково-практичної конферен-ції. – К., 1997. – С. 18–120. 19. Комзюк А. Т. Організація контролю органів внутрішніх справ за об’єктами доз- вільної системи [Текст] / А. Т. Комзюк, В. А. Гуменюк // Правова держава Україна: проб- леми, перспективи розвитку : короткі тези доповідей та наукових повідомлень республікан-ської науково-практичної конференції. 9–11 листопада 1995 р. – Харків : НЮА України, 1995. – С. 143–144.
Серія/номер: Право;2010/1
Короткий огляд (реферат): Досліджуються питання структури теоретичної конструкції “правовий статус”. Визначається співвідношення понять функції та компетенції державних інспекцій. Підкреслюється важливість надвідомчої компетенції державних інспекцій під час забезпечення ними державного контролю. Аналізується важливість регуляторного випливу контролюючих органів та наявність окремо виділеної регуляторної функції органів державної влади поряд з управлінською
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://hdl.handle.net/123456789/1116
Розташовується у зібраннях:2010/1

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Мандичев 1.docелектронне видання108,5 kBMicrosoft WordПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.